Fris op orde
Professional Organizer / Opruimcoach 

   

Privacyverklaring van Fris op orde

Conform de Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden, informeert Fris op orde je in deze privacyverklaring graag over:

 • welke persoonsgegevens Fris op orde verzamelt en met welk doel
 • hoe Fris op orde persoonsgegevens bewaart en beveiligt
 • hoe lang Fris op orde persoonsgegevens bewaart
 • met wie Fris op orde persoonsgegevens deelt
 • hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen
 • welke cookies Fris op orde op deze website plaatst

 

Contactgegevens van Fris op orde

Fris op orde is gevestigd aan de Wieringenmeen 23, 3844 NB Harderwijk. 
De Functionaris Gegevensbescherming van Fris op orde is Annemiek Vernhout, die bereikbaar is via telefoonnummer 06-36578943 of Info@frisoporde.nl.

Welke persoonsgegevens Fris op orde verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt voor individuele training of coaching als klant registreert Fris op orde:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
 • Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je hulpvraag

 

Gegevens van klanten verzamelt Fris op orde via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. Deze gegevens gebruikt Fris op orde om contact met je op te nemen, individuele trainings- en/of coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.

Wanneer je je aanmeldt als Nieuwsbriefabonnee, registreert Fris op orde:

 • Voornaam
 • E-mailadres

 

Deze gegevens gebruikt Fris op orde om jou zes keer per jaar de Fris op Orde Nieuwsbrief toe te sturen.

Hoe Fris op orde persoonsgegevens bewaart en beveiligt

Fris op orde neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Annemiek Vernhout via Info@frisoporde.nl

Hoe lang Fris op orde persoonsgegevens bewaart

Fris op orde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor Fris op orde de gegevens verzamelt. Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van klanten maximaal 7 jaar worden bewaard en persoonsgegevens van deelnemers aan workshops maximaal 2 jaar. Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden binnen 30 dagen na afmelding of verzoek tot verwijdering definitief vernietigd.

Met wie Fris op orde persoonsgegevens deelt

Fris op orde verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die zij voor jou verricht.

Organisaties of bedrijven met wie wij samenwerken zijn:

 • Mailchimp  voor het verzenden van o.a. de Fris op orde nieuwsbrief en/of andere mailings waarvoor je je hebt aangemeld
 • Google Analytics, voor het geanonimiseerd verzamelen van surfgegevens van onze websitebezoekers (zie voor meer informatie de paragraaf ‘Welke cookies Fris op orde gebruikt’)

 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Fris op orde een verwerkersovereenkomst af, zodat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens hanteren.

Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fris op orde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
Info@frisoporde.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. Fris op orde reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. Fris op orde wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. 

Welke cookies Fris op orde gebruikt

Fris op orde gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Fris op orde gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Fris op orde hiermee haar website verder optimaliseren. Je kunt je desgewenst afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

(* Fris op orde heeft een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Fris op orde maakt gebruik van Google Analytics, maar laat gegevens van websitebezoekers zoveel mogelijk anonimiseren. Hiervoor heeft Fris op orde de volgende maatregelen getroffen:

 • Het ‘amendement gegevensverwerking’ voor het account van Fris op orde is geaccepteerd
 • Het IP-adres van Fris op orde is geanonimiseerd
 • Gegevens delen met Google is uitgezet
 • Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden is uitgezet
 • De optie voor User ID’s is uitgeschakeld

 

Als gevolg hiervan kan Fris op orde geen individuele websitebezoekers identificeren en volgen.)

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid

Heb je na lezing van onze privacyverklaring nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen met Annemiek Vernhout, van Fris op orde. Zij zal je vragen graag beantwoorden.